طراحی و ساخت پاورپک هیدرولیک

طراحی و ساخت پاورپک هیدرولیک توسط شرکت هیدروآزما مشخصات دستگاه پاورپک داراى سيستم خنك كارى و فيلتراسيون مجهز به شير كنترل پروپرشنال برقى و اهرمى داراى سيستم هاى حفاظتى و ايمنى شرکت هیدروآزما در راستای ساخت پاورپک‌های هیدرولیکی در ابعاد و مشخصات درخواستی، آماده ارائه خدمت به شما مشتریان گرامی است.

پمپ‌ هیدرولیک چیست؟

پمپ به عنوان قلب سيستم هيدروليک، انرژی مکانيکی را که به وسيله موتورهای الکتريکی، احتراقی و يا … تأمين می‌گردد به انرژی هيدروليکی تبديل می‌کند. تقسيم‌بندی پمپ‌ های هیدرولیک در صنعت هيدروليک پمپ‌ها به دو دسته کلی زير تقسيم‌بندی می‌شوند. پمپ‌ها با جابجايی غير مثبت (پمپ‌های هيدروديناميکی) پمپ‌ها با جابجايی مثبت مزايای پمپ‌ های هیدرولیک

هیدروموتور چیست؟

موتور هاي هيدروليکي عملگرها با دوران مداوم (پيوسته) که موتورهاي هيدروليکي نيز ناميده مي شوند با قابليت چرخش دو جهته محور خروجي، از نظر طراحي شبيه پمپهاي هيدروليکي بوده و به دو گروه اساسي زير تقسيم مي شود. 1- موتورهاي دنده اي، پره اي و ژيروتوري 2- موتورهاي پيستوني (شعاعي – محوري) بازدهي موتورهاي هيدروليکي