#5239
سام
میهمان

1-عنصر عامل (ماده اصلی عمل‌کننده) ۲- «مدارباز» یا «مداربسته» ۳- محدوده فشار کاری