دوره هیدرولیک

دوره آموزشی هیدرولیک صنعتی مقدماتی(عمومی)

مدرس : آقای دکتر شیخ داودی(استاد تمام دانشگاه شهید چمران اهواز)
گروه : هیدرولیک صنعتی مقدماتی(عمومی)
مدت زمان: ۲۴ ساعت
ظرفیت : ۱۰ نفر
محل برگزاری: شرکت هیدرو آزما
برای اطلاعات بیشتر  تماس بگیرید

سرفصل

 • این دوره  شامل مباحث:
 • شناخت علائم و استاندارد های قطعات هیدرولیکی:
 • اصول و عملکرد شیرها، معرفی انواع شیرها، معرفی انواع سیلندرها
 • طراحی و بررسی عملکرد عناصر هیدرولیک
 • طراحی مدارهای هیدرولیک ساده
 • خواندن و تفسیر مدار های هیدرولیک پایه
 • اصول اساسی عیب یابی سیستماتیک
 • اصول اساسی عیب یابی سیستماتیک
 • مبانی فیزیکی هیدرولیک

اهداف

شرکت کننده بعد از اتمام دوره:
 • می تواند مدارهای پایه هیدرولیک را طراحی کند، و آن ها را اسمبل وتست کند.
 • می تواند اجزای هیدرولیک و سیستم های کنترل پایه را عیب یابی کند.
 • می تواند طراحی ها، ویژگی ها و مشخصات فنی و عملکرد اجزای هیدرولیک را شناسایی و توصیف کند.
 • قادر به درک، خواندن و تفسیر نمودار مدار هیدرولیکی است.
 • می تواند مبانی جریان سیال را تحلیل و توصیف کند.