دوره هیدرولیک

دوره آموزشی هیدرولیک صنعتی مقدماتی(کاربردی) ویژه شرکت‌ها

مدرسان : آقای دکتر شیخ داودی(استاد تمام دانشگاه شهید چمران اهواز)، مهندس رجبی پور و مهندس سعیدی
گروه : هیدرولیک مقدماتی(کاربردی)
مدت زمان: ۲۴ ساعت
ظرفیت : ۱۰ نفر
برای اطلاعات بیشتر  تماس بگیرید